Hướng dẫn soạn bài: thu điếu (Nguyễn Khuyến)

 Thu điếu của Nguyễn Khuyến I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nguyễn Khuyến được coi là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam và tên tuổi của ông gắn liền với chùm thơ thu. Chùm thơ thể hiện những...

Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến Phân tích bài thơ thu ẩm của Nguyễn Khuyến Đề bài:  Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến. Bài làm: Chùm thơ ba bài Thu vịnh, Thu ẩm,...