Soạn bài lầu Hoàng Hạc

Soạn bài lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu (Hoàng Hạc lâu) Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Lầu Hoàng Hạc là sự...

Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu để nhận xét về cấu trúc triết lí độc đáo của tác phẩm. Bài thơ khai thác đề tài tình bạn, là cảm xúc về một cuộc chia tay...