Thơ Hai- Cư

Thơ Hai- Cư Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Viên Mai bàn về thơ Hướng dẫn tìm hiểu thơ Hai- Cư MA-SU-Ô BA-SÔ VÀ YÔ-SA BU-SONAA I – GỢI DẪN   Thể loại Thơ hai-cư là một trong những...