Phân tích bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới

Đề bài: Phân tích – bình luận bài tùy bút Cây tre Việt Nam của Thép Mới Bài làm   Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam. Với...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Hướng dẫn soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới: I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. – Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. – Bố cục có 2 đoạn. Từ đầu đến...

Soạn bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới

Đề bài: Soạn bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới văn 6 Bài làm: I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Thép Mới tên thật là Hà Văn Lộc (1925 – 1991) –    Ông sinh ở Nam...