Soạn bài thao tác lập luận so sánh ( mẫu 2 )

Soạn bài thao tác lập luận so sánh Soạn bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc( mẫu 2 ) I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh 1. So sánh và lập luận so sánh...

Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh ( mẫu 1 )

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh Mời các em học sinh tham khảo thêm: Ôn tập 1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh. So sánh như một biện pháp tu từ giúp...