Soạn bài: Tôi đi học

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh Tôi đi học là một trang hồi ức của Thanh Tịnh, kỷ niệm ngày tựu trường thời thơ ấu. Nó khơi gợi tâm hồn, kí ức ngày cắp sách đến trường của...

Thuyết minh truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh

Thuyết minh truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh Soạn bài đập đá ở Côn Lôn Hướng dẫn làm bài _Về nội dung. Truyện ngắn xuất sắc Tôi đi học in trong tập truyện ngắn Quê mẹ xuất...

Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh

Phân tích truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh Khi đọc lại những câu: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo...