Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ

Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ ” được Thanh Hải sáng tác năm 1980 khi nhà thơ đang nằm trên giường bệnh. Bài thơ là tiếng lòng thiết tha, yêu mến và gắn...

Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải trong chương trình ngữ văn 9 tập 2. Bài làm: Thanh Hải (1930 – 1980), người con của xứ Huế mộng mơ, là...