Hướng dẫn soạn bài: thái phó Tô Hiến Thành

Soạn bài: thái phó Tô Hiến Thành Tô Hiến Thành là một vị quan to, đứng đầu triều, như một Tể tướng của triều Lý. Ông rất tài giỏi, quyền uy nghiêng nước, nhưng rất chính trực, liêm khiết....

Thái phó Tô Hiến Thành

Thái phó Tô Hiến Thành Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Thái sư Trần Thủ Độ Hướng dẫn tìm hiểu tác phẩm Thái phó Tô Hiến Thành (Trích “Đại Việt sử lược”) I – GỢI DẪN 1. Đại...