Hướng dẫn soạn bài Tấm Cám số 2

Soạn bài Tấm Cám Truyện Tấm Cám phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội, nói lên số phận của những con người mồ côi, bất hạnh và thể hiện khát vọng chiến thắng cái ác giành...

Phân tích truyện Tấm Cám

Đề bài: Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám Phân tích truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy ( Mẫu 2 ) Bài làm I – NHỮNG KIẾN THỨC BỔ TRỢ 1. Tri thức về thể...

Soạn bài tấm cám

Soạn bài tấm cám Soạn bài Ra-Ma buộc tội ( mẫu 3 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Phân tích diễn biến của truyện để thấy mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám đã...

Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám

Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám Thái độ của nhân dân kiên quyết diệt trừ cái ác, đứng về cái thiện thể hiện khát khao cháy bông về lẽ công bằng ở đời. Đó cũng là công lí và...