Soạn bài thơ tình số 28 của Tago

Soạn bài thơ tình số 28 của Ta-go Soạn bài lai tân I. Hướng dẫn làm bài Câu 1. Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu : Đôi mắt em    muốn nhìn vào     tâm...