Tả cơn mưa rào mùa hạ lớp 5 (3 bài văn mẫu)

Tả cơn mưa rào mùa hạ lớp 5 Đề bài: Mùa hè với những cơn mứa chợt đến rồi chợt di. Em hãy tả một cơn mưa mà mình có dịp quan sát. Tả cảnh một buổi sáng trên...

Tả cơn mưa rào mùa hạ lớp 5

Đề bài: Mùa hè với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Em hãy tả một cơn mưa mà mình có dịp quan sát cho mọi người cùng biết. Bài làm: Mùa hè, mùa của những chú ve...