Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm

Soạn bài: Sự tích Hồ Gươm Mời các bạn học sinh tham khảo thêm : Soạn bài: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự I. VỀ THỂ LOẠI (Xem trong bài Con Rồng cháu Tiên). II....

Phát biểu cảm nghĩ về truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. Hướng dẫn viết cảm nghĩ về truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. Tìm hiểu, suy ngẫm về chùm truyền thuyết cổ xưa xuất hiện trong thời đại...

Soạn bài sự tích Hồ Gươm

Hướng dẫn soạn bài sự tích Hồ Gươm:   I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần là vì: – Cuộc khởi nghĩa hợp lòng dân – Ban...

Hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Đề bài: Em hãy kể tóm tắt truyện sự tích Hồ Gươm Tham khảo bài làm   Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đuổi quân Minh. Lê Thận đã kéo được...