Hướng dẫn soạn bài: Sống chết mặc bay

Sống chết mặc bay của Phạm duy Tốn Sống chết mặc bay  lấy bối cảnh của nông thôn Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Nó được lấy bối cảnh trong một đêm khuya, một khúc đê bên sông Nhị Hà (tức sông...