Soạn bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Soạn bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh I. VỀ THỂ LOẠI (Xem trong bài Con Rồng cháu Tiên). II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinhcó thể chia thành ba đoạn. Đoạn một (từ đầu đến “mỗi thứ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sơn tinh Thủy Tinh. Từ đó, em có suy nghĩ gì về chủ trương xây dựng củng cố đê điều, nghiêm cấm nạn phá rừng của...