Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng

Soạn bài chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri Chiếc lá cuối cùng là một truyện ngắn của nhà văn người Mỹ O Hen-ri được xuất bản lần đầu vào năm 1907 trong tập truyện The Trimmed Lamp and Other Stories. Truyện ngắn đã được...