Soạn bài Sọ Dừa

Soạn bài Sọ Dừa (Truyện cổ tích) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sự ra đời của Sọ Dừa rất khác thường. Bà mẹ uống nước trong cái sọ dừa và mang thai. Đẻ ra là cục...

Hãy kể tóm tắt truyện Sọ Dừa

Đề bài: Em hãy kể tóm tắt truyện Sọ Dừa Bài làm Hai vợ chồng có một mụn con nhưng là một cục thịt có mắt mũi, không có tay chân. Đặt tên là Sọ Dừa. Sọ Dừa xin...

Phát biểu cảm nghĩ của em về truyện Sọ Dừa

Đề bài : Em hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sọ Dừa. Bài làm: Sọ Dừa là truyện cổ về người mang lốt vật, được truyền tụng lâu đời trong dân...