Soạn bài: Sài gòn tôi yêu

Sài gòn tôi yêu của Minh Hương Bài Sài Gòn tôi yêu ta hiểu thêm nhiều phương diện về Sài Gòn, một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá ở phương Nam của Tổ quốc. Đó là thành phố không...