Phân tích và nêu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn trong đoạn Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Rô-bin-xơn Cru-xô của nhà văn Đi-phô). Bài Làm Có người đã từng ngợi ca, đoạn văn Rô-bin-xơn ngoài hoang đảo là...

Tóm tắt tác phẩm Rô-bin-xơn Cru-xô

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Rô-bin-xơn Cru-xô của nhà văn Anh quốc Đi-phô Xem thêm: Soạn bài: Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang Bài Làm Rô-bin-xơn là một thanh niên cường tráng, dũng cảm ưa mạo hiểm, khao khát đi tới...

Soạn bài: Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang

Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang của Đi-phô Rô-bin-xơn là một thanh niên cường tráng, dũng cảm ưa mạo hiểm, khao khát đi tới những miền đất lạ, thích vượt trùng dương. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn...

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Soạn bài tiếng nói của văn nghệ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm bốn phần. Phần 1 (đoạn 1) : mở đầu. Phần 2 (đoạn 2,...