Soạn bài Quy hứng của Nguyễn Trung Ngạn

Soạn bài Quy hứng của Nguyễn Trung Ngạn Quê hương hai tiếng vô vàn thân thương, quê hương như dòng sữa mẹ không bao giờ vơi cạn, như tấm lòng mẹ giản dị và bao la, hình ảnh quê...