Soạn bài vận nước

Soạn bài vận nước của Pháp Thuận (Quốc tộ) Soạn bài thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ I. Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây...