Soạn bài: Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính Đoạn trích Nỗi oan Thị Kính thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ và sự đối lập giai cấp thông qua xung đột...

Soạn bài quan âm thị kính

Soạn bài quan âm thị kính Soạn bài tìm hiểu chung về văn bản hành chính I. ĐỌC  HIỂU VĂN BẢN 1.   (Câu 1, Sgk tr 120) Thiện Sĩ, con Sùng ông và Sùng bà kết duyên cùng Thị...