Hướng dẫn soạn bài: phú nhà nho vui cảnh nghèo

Soạn bài: phú nhà nho vui cảnh nghèo của Nguyễn Công Trứ Tác giả đứng ở t­ư thế của người trong cảnh nghèo, nếm trải mọi điều đồng thời cũng là người vượt lên trên hoàn cảnh, tìm lẽ...

Soạn bài: Nhà nho vui cảnh nghèo

Nhà nho vui cảnh nghèo của Nguyễn Công Trứ Đoạn trích thể hiện được rõ nét cái nhìn của nhà văn Nguyễn Công Trứ đối với cuộc sông nghèo khổ của chính mình. Đó là cái nhìn vừa mang...