Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh-Lê Anh Trà

Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Cảm nhận khổ cuối bài thơ “Ánh trăng” của nguyễn Duy  I- Gợi ý 1.Xuất xứ: Phong cách Hồ Chí Minh là một...