Soạn bài: Phò giá về kinh

Phò giá về kinh của Trần Quang Khải Bài thơ đã thể hiện được hào khí hào hùng của thời đại, hào khí thời Trần, hào khí Đông A – đó là lòng yêu nước, niềm tự hào dân...