Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 2)

Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 2) Soạn bài diễn đạt trong văn nghị luận 1. Một khách hành đang chọn hàng trong siêu thị thì bỗng nhiên có một phóng viên đến gặp gỡ, phỏng vấn về...

Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 1)

Đề bài: Soạn bài phát biểu tự do văn 12 I.  Mục tiêu cần đạt được –    Học sinh nắm được khái niệm của phát biểu tự do, phân biệt được sự khác nhau giữa phát biếu tự do...

Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 3)

Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 3) Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu: Phong cách ngôn ngữ hành chính I- Tìm hiểu chung: 1- Khái niệm: Phát biểu tự do là một dạng phát...