Phát biểu cảm nghĩ về truyện Cây bút thần

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Cây bút thần   Hướng dẫn làm bài – Ý nghĩa của hình tượng cây bút thần. Đây là một chi tiết kỳ diệu nói về sự ban thưởng xứng đáng...