Suy nghĩ về chức năng giáo dục của văn học

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về chức năng giáo dục của văn học. Văn học có bốn chức năng: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ và giải trí. Trước hết, phải...

Phát biểu cảm nghĩ của em về truyện Sọ Dừa

Đề bài : Em hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sọ Dừa. Bài làm: Sọ Dừa là truyện cổ về người mang lốt vật, được truyền tụng lâu đời trong dân...