Phân tích bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão

Phân tích bài thơ Tỏ Lòng (thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão Thuật hoài là bài thơ trữ tình bày tỏ được hùng tâm tráng trí và hoài bão lớn lao của tuổi trẻ đương thời. Bài làm   I...

Soạn bài tỏ lòng

Soạn bài tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão (Thuật hoài) Soạn bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ( mẫu 2 ) I. Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Chỉ ra điểm khác nhau giữa câu thơ...

Phân tích bài thơ Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão

Phân tích bài thơ Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Phân tích bài thơ Thuật Hoài ( Tỏ Lòng ) của Phạm Ngũ Lão Hướng dẫn phân tích: Thuật hoài là...