Soạn bài: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Soạn bài: Ông lão đánh cá và con cá vàng Mời các em học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Thứ tự kể trong văn tự sự I. VỀ THỂ LOẠI (Xem trong bài Sọ Dừa). I. KIẾN THỨC...

Soạn bài ông lão đánh cá và con cá vàng

Soạn bài ông lão đánh cá và con cá vàng (Truyện cổ tích của Puskin) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Có 5 lần ông lão ra biển gọi cá vàng. + Lần 1 : yêu cầu...