Soạn bài: Ông Đồ

Soạn bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên Ông đồ là tấm lòng hoài thương về một thân phận, một lớp người, một phong tục, một thời đại dần lùi xa vào dĩ vẵng đã được Vũ Đình Liên...

Cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ Ông đồ

Cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ Ông đồ Nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Bài làm   Ở khổ cuối cùng, nhà thơ đọng lại một thời điểm: Năm nay...

Soạn bài Ông Đồ

Soạn bài ông Đồ – Vũ Đình Liêm Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu) Mẫu 2: Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong cùng mốc thời...

Soạn bài Ông Đồ

Soạn bài Ông Đồ Mời các bạn tham khảo thêm bài: Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu Hướng dẫn soạn bài Ông Đồ: Sáng tác của Vũ Đình Liên là sự hòa quyện của...

Bình bài thơ Ông Đồ

Bình bài thơ Ông Đồ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Ôn tập tổng hợp Văn 8 Hướng dẫn bình giảng bài thơ Ông (Đồ Vũ Đình Liên) Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày...