Đề thi vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa 2016-2017 (B)

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh Thanh Hóa 2016-2017 (B) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THANH HÓA NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ B PHẦN A: NGỮ ÂM. (1.0 điểm) I. Chọn từ...