Soạn bài: Ôn dịch, thuốc lá

Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá Ôn dịch, thuốc lá rất dễ lây lan gây ra những tổn hại to lớn tới sức khỏe và tính mạng con người. Song nạn nghiện thuốc lá còn nguy hiểm hơn cả...