Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Người cầm quyền khôi phục uy quyền của V. Huy-gô ( Trích “Những người khốn khổ” ) Vích-to Huy-gô đã chứng kiến những biến- động lớn lao của nước Pháp gần suốt thế kỉ XIX. Ông đã dần trở thành...