Soạn bài: Những đứa trẻ

Soạn bài những đứa trẻ của Mác-xim Go-rơ-ki Soạn bài người kể và ngôi kể trong văn bản tự sự I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Chia bài văn thành ba phần. Phần 1: Từ đầu đến “ấn...