Hướng dẫn soạn bài: xin lập khoa luật

Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) là một tri thức yêu nước và theo đạo Thiên Chúa. Ông là người làng Bùi Chu, xã Hưng Trung,...