Soạn bài: Bến Quê

Bến Quê của Nguyễn Minh Châu Có lẽ qua Bến quê, Nguyễn Minh Châu đã gửi gắm những suy ngẫm và trải nghiệm của cả cuộc đời. Bằng trái tim đầy xúc cảm của một nhà văn, Nguyễn Minh Châu...

Phân tích truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bài làm: Bến quê là truyện ngắn được lấy làm tên chung cho tập truyện của nhà văn quân...