Soạn bài: Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Đề bài: soạn bài một người hà nội của Nguyễn Khải I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nguyễn Khải (1930-2008) tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải sinh tại Hà Nội –    Nguyễn Khải bắt đầu sáng...

Phân tích truyện ngắn Mùa Lạc của Nguyễn Khải

Qua việc trình bày sự biến đổi của số phận và tâm lí nhân vật Đào trong truyện ngắn Mùa lạc, anh (chị) hãy phân tích tác phẩm để làm rõ cảm hứng chủ đạo của Nguyễn Khải ở...

Bình: Một Người Hà Nội ( Nguyễn Khải )

Bình: Một Người Hà Nội ( Nguyễn Khải ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bình bài thơ Giải đi sớm ( Tảo giải)     Đầu xuân 1995, Nguyễn Khải trả lời Nhật Khanh: “…từ 1955 đến 1978,...