Hướng dẫn soạn bài: Tinh thần thể dục

Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hưng Yên), trong một gia...

Soạn bài tinh thần thể dục ( Nguyễn Công Hoan )

Soạn bài tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan Soạn bài luyện tập viết bản tin I. Tác giả và tác phẩm 1. Tác giả Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977) xuất thân trong một gia đình quan...