Đề thi Ngữ Văn 12 hỏi về ông Nguyễn Bá Thanh

Đề thi Ngữ Văn 12 hỏi về ông Nguyễn Bá Thanh Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hình tượng Bác Hồ trong thơ Tố Hữu Câu I (2,0 điểm) …Không những là người cán bộ đã dành...

Đáp án đề thi hỏi về ông Nguyễn Bá Thanh

Đáp án đề thi hỏi về ông Nguyễn Bá Thanh Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Ký ức người lính trong “Những năm tháng ở rừng” ( Phần 2) Câu III (5,0 điểm):  Làm Văn Phân tích những đặc sắc nghệ...