Soạn bài người cầm quyền khôi uy quyền

Soạn bài người cầm quyền khôi uy quyền Đề bài: Soạn bài người cầm quyền khôi uy quyền Bài làm: I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả V. huy –gô (1802 – 1885) Cuộc đời: – Ông sống trong...