Hướng dẫn soạn bài: chiếu cầu hiền

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) hiệu là Hi Doãn, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, xuất thân trong gia đình có...