Soạn bài: Tức nước vỡ bờ

Soạn bài Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố Tức nước vỡ bờ cho thấy một sự thật rõ ràng ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh và sức mạnh đứng lên quật khởi tiềm ẩn...

Hướng dẫn soạn bài: Nghệ thuật băm thịt gà

Nghệ thuật băm thịt gà I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Ngô Tất Tố (1894 – 1954) quê ở làng Lộc Hà, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, nay là xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Ông...

Soạn bài tức nước vỡ bờ

Soạn bài tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố Người nông dân trong xã hội cũ tiềm tàng một sức mạnh của tình cảm, một sức mạnh phản kháng chống lại áp bức, bất công. I. Đọc –...