Hướng dẫn soạn bài:Thái sư Trần Thủ Độ

Hướng dẫn soạn bài:Thái sư Trần Thủ Độ Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. Mời các bạn học sinh tham...