Soạn bài: Ngắm trăng

Soạn bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh “Ngắm trăng” không chỉ là một bài thơ tả cảnh đơn thuần. Thi phẩm còn là một bức tranh chân dung tinh thần tự họa của Hồ Chí Minh Mời các...

Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh. Bài làm: Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao. Đó là tinh thần của người tù Hồ Chí Minh. Dẫu bị giam cầm xiềng...

Phân tích bài thơ ngắm trăng

Phân tích bài thơ ngắm trăng Hướng dẫn Phân tích bài thơ ngắm trăng: Nhà văn Hoài Thanh có nói: “Thơ Bác đầy trăng”. Thật vậy, Bác đã viết nhiều bài thơ trăng. Trong số đó, bài “Ngắm trăng”...

Luyện đề Ngắm trăng

Luyện đề Ngắm trăng Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Luyện đề: Đi đường I. Về tập “Nhật kí trong tù”: 1. Tập thơ “Nhật kí trong tù” được sáng tác trong hoàn cảnh nào? A. Khi...