Bài 29: Soạn bài Mùa Xuân nho nhỏ

Mùa Xuân nho nhỏ của Thanh Hải Mùa xuân là đề tài truyền thống trong thơ ca dân tộc. Thanh Hải đã góp cho thơ ca dân tộc một bài thơ xuân đẹp, đậm đà tình nghĩa.Tình yêu mùa...