Soạn bài mùa xuân của tôi

Soạn bài mùa xuân của tôi Phát biểu cảm nghĩ về bài Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Bài văn cảnh sắc và không khí mùa xuân ở...