Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm

Một thứ quà của lúa non: Cốm của Thạch Lam Một thứ quà của lúa Non-Cốm có thể thấy sự tinh tế của ngòi bút Thạch Lam thông qua đoạn miêu tả và bộc lộ cảm xúc khi sữa lúa...