Soạn bài Một thời đại trong thi ca ( mẫu 2 )

Soạn bài một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh Hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Theo tác giả,...

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca ( mẫu 1 )

Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh (Trích) Theo tác giả, điều “cốt lõi” làm nên cái “tinh thần thơ mới”, điều mà thơ mới đưa đến cho thi đàn Việt Nam lúc bấy giờ là “cái tôi”....