Soạn bài: Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Đề bài: soạn bài một người hà nội của Nguyễn Khải I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nguyễn Khải (1930-2008) tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải sinh tại Hà Nội –    Nguyễn Khải bắt đầu sáng...

Bình: Một Người Hà Nội ( Nguyễn Khải )

Bình: Một Người Hà Nội ( Nguyễn Khải ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bình bài thơ Giải đi sớm ( Tảo giải)     Đầu xuân 1995, Nguyễn Khải trả lời Nhật Khanh: “…từ 1955 đến 1978,...