Soạn bài: Mẹ tôi

Soạn bài mẹ tôi của Ét-môn-đô A-mi-xi Mẹ tôi – Qua bức thư của một người cha gửi cho một đứa con mắc lỗi với mẹ, hiểu tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng đối...